|   Home   |   About us   |   Products   |   Spare parts   |   Maintenance   |   Project Ref.   |   Annouce   |   Articles   |   Link   |   Jobs   |   Contact us   |
Service & Maintenance
Modernization
Safety Specification
Helping Instruction
    Maintenance  
 
  Service & Maintenance


 
1.ทุกครั้งที่เข้าบริการ
1.1
พบลูกค้าสอบถามปัญหาต่างๆ (ติดหรือแขวนป้ายแจ้งการปฏิบัติงาน)
1.2
วิ่งลิฟต์จอดทุกชั้นพร้อมติดป้ายบริการและตรวจเช็ครายการต่อไปนี้
1.3
ตรวจเช็คปุ่มกดหน้าชั้นและสัญญาณไฟปุ่มกดหน้าชั้น
1.4
ตรวจเช็คหลอดไฟบอกชั้น, ไฟลูกศร, ก๊อง
1.5
ตรวจเช็คแผงปุ่มกดภายในลิฟต์, หลอดไฟบอกชั้นและอื่นๆ
1.6
ตรวจสอบการเปิด-ปิดประตูว่ามีเสียงดังหรืออาการผิดปกติอื่นๆ
1.7
ตรวจสอบการออกตัว, เข้าจอดและวิ่งของลิฟต์ว่ามีเสียงดังหรือสั่นหรือไม่
1.8
ตรวจสอบระดับชั้นทุกชั้นแก้ไขถ้าลิฟต์จอดไม่เสมอชั้น
1.9
ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม, กระดิ่ง, โทรศัพท์, ไฟฉุกเฉินในลิฟต์, ไฟแสงสว่างในลิฟต์
1.10
ตรวจสอบการทำงานของเซฟตี้ชูส์, ไลท์เรย์, ดีเทคเตอร์, ไมโครสแกน
1.11
ตรวจสอบสภาพทั่วๆ ไป ภายในลิฟต์ ทำความสะอาดถ้าจำเป็น
1.12
หล่อลื่นอุปกรณ์ส่วนสำคัญที่จะทำให้ลิฟต์ขัดข้อง ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จำเป็น
1.13
ทำงานตามใบเช็คในห้องเครื่องตามเดือนที่เข้า (PERIOD) และลงชื่อกำกับในใบเช็ค
1.14
เมื่อเสร็จงานพบลูกค้ารายงาน และขอลายเซ็นต์ลูกค้า
1.15
รายงานหัวหน้า ถ้ามีอาการที่จะก่อให้เกิดอันตราย, รายการซ่อม, อะไหล่ที่ต้องการจะเปลี่ยนโดยเร่งด่วน
 
2. งานบำรุงรักษาตามกำหนด
2.1
ทำความสะอาดหลังคาลิฟต์, อุปกรณ์, ก้นบ่อ, เครื่องลิฟต์
(CLEAN CAR TOP, PIT & MACHINE)
2.2
ตรวจเช็คแปรงถ่าน, ซองของมอเตอร์, เยนเนอเรเตอร์
(MOTOR/GENERATOR BRUSHES)
2.3
ทำความสะอาดและตรวจเช็คอุปกรณ์, ประตูหน้าชั้น
(LANDING ENTRANCES)
2.4
สัญญาณไฟบอกชั้น, ก๊อง, FIREMAN SW (SIGNALS)
2.5
ตรวจเช็คอุปกรณ์ประตูตัวลิฟต์และมอเตอร์ประตู
(CAR ENTRANCE AND OPERATOR)
2.6
ตรวจเช็คอุปกรณ์คอลโทรลเลอร์ (CONTROLLER)
2.7
ตรวจเช็คและหล่อลื่นอุปกรณ์ซีเล็คเตอร์ (SELECTOR)
2.8
ตรวจเช็คเครื่องลิฟต์ (MACHINE)
2.9
ทำความสะอาดและตรวจเช็คเยนเนอเรเตอร์ (GENERATOR)
2.10
ตรวจเช็คอุปกรณ์คาร์เฟรม CAR FRAME EQUIPMENT
2.11
ตรวจสอบสลิงและชีพทุกตัว (ROPES AND TOP WHEEL)
2.12
ตรวจสอบเคาน์เตอร์เวทและอุปกรณ์ (COUNTER WEIGHT)
2.13
ตรวจสอบอุปกรณ์ก้นบ่อ (PIT EQUIPMENT)
2.14
หล่อลื่นรางลิฟต์, นน. ถ่วง, สวิทช์ในช่องลิฟต์ (LUBRICATE GUIDES)
2.15
ตรวจสอบอุปกรณ์ลิฟต์เอเลโวนิค (ELEVONIC-EQUIPMENT)
2.16
ตรวจสอบอุปกรณ์ในช่องลิฟต์ทั้งหมด (HOISTWAY)
2.17
ตรวจสอบและหล่อลื่นกอฟเวอร์เนอร์ (GOVERNOR)
2.18
งานอื่นๆ
2.19
วัดไฟฟ้า AC และ DC ทุกๆ 6 เดือน
2.20
ตรวจสอบการทำงานทุกๆ ปี
2.21
ตรวจสอบระบบเซฟตี้, กอฟเวอร์เนอร์ทุกปี
2.22
ตรวจระดับน้ำมันบัฟเฟอร์ทุกปี
2.23
ถอดชุดแกนหมุนทำความสะอาดและหล่อลื่นทุกปี
2.24
ตรวจสายทุกๆ จุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกๆ ปี
2.25
ถอดชุดแกนเบรค, ลูกเบรคและหล่อลื่นทุกปี
2.26
เป่าหัวคอมมิวเตอร์ประตูทุกปี
 
3. รายงานการหล่อลื่นอุปกรณ์ลิฟต์
ทุกๆ ครั้งที่เข้าบริการ
3.1
ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์เครื่อง
3.2
ตรวจเช็คระดับน้ำมันแบริ่งมอเตอร์ และเยนเนอเรเตอร์
3.3
อัดจาระบีหรือหล่อลื่นกอฟเวอร์เนอร์บน, ล่าง
ทุกๆ เดือน
3.4
หล่อลื่นโซ่วีเลคเตอร์และอุปกรณ์ซีเลคเตอร์
3.5
ทาน้ำมันหล่อลื่นเฟืองเกียร์ซีเลคเตอร์
3.6
หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆ ของกอฟเวอร์เนอร์
ทุกๆ 2 เดือน
3.7
หล่อลื่นเบรคพินทุกจุด
3.8
หล่อลื่นสลิง
3.9
หล่อลื่นจุดหมุน, แขนของชุดเซฟตี้บนหลังคา และเซฟตี้ชูส์
ทุกๆ 6 เดือน
3.10
อัดจาระบีลูกปืนต่างๆ ของเครื่อง
3.11
อัดจาระบีลูกปืนต่างๆ ของมอเตอร์
3.12
ตรวจระดับน้ำมันโอเวอร์โหลด
3.13
อัดจาระบีลูกปืนชีพก้นบ่อ, ตัวลิฟต์, นน. ถ่วง
3.14
อัดจาระบีลูกปืนโรลเลอร์ไกด์
3.15
หล่อลื่นชุดอุปกรณ์ประตูหน้าชั้น
ทุกๆ ปี
3.16
ถอดชุดแกนเบรค, ลูกปืนหล่อลื่น
3.17
ถอดชุดแกนหมุนหล่อลื่น
ทุกๆ 2 ปี
3.18
เปลี่ยนจาระบีลูกปืนต่างๆ ของเครื่อง
3.19
ถ่ายน้ำมันแบริ่งมอเตอร์, เยนเนอเรเตอร์
3.20
เปลี่ยนจาระบีลูกปืนมอเตอร์, เยนเนอเรเตอร์
ทุกๆ 4 ปี
3.21
ถ่ายน้ำมันเกียร์ของเครื่อง

คำเตือน! WARNING!

หากพบว่ามีบุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือบุคคลใดที่ไม่ได้กล่าวอ้างถึง ได้ทำการละเมิด หรือแอบอ้าง หรือคัดลอก เลียนแบบ เพื่อให้เกิดการสับสน
ภายใต้สินค้า
(ลิฟต์ บันใดเลื่อน ทางเลื่อน รอก เครื่องคว้าน) ยี่ห้อ FUJI สินค้าจำพวกที่ 7
ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไว้แล้วนั้น
ทางบริษัทจะดำเนินคดีทางกฎหมายและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย ติดตั้ง ให้บริการบำรุงรักษา ลิฟต์ บันไดเลื่อน
ทางลาดเลื่อนอัตโนมัติ พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน
ยี่ห้อ FUJI Lift “ฟูจิ ลิฟต์” FUJI Escalator "ฟูจิ บันไดเลื่อน"
อย่างถูกต้องตามกฏหมาย “แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย”
ห้าม! คัดลอก เลียนแบบ จัดทำสำเนา สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
|  Home  |  About us  |  Products  | Spare parts  | Maintenance  |  Project Ref.  |  Annouce  |  Articles  |  Link  |  Jobs  |  Contact us  |   LAST UPDATED: 29/12/2560    
COPYRIGHT BY LUCKY INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD. MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200