|   Home   |   About us   |   Products   |   Spare parts   |   Maintenance   |   Project Ref.   |   Annouce   |   Articles   |   Link   |   Jobs   |   Contact us   |
 
   Welcome to http://www.elevatordesigner.com

- ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางลาดเลื่อนอัตโนมัติ และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน ภายใต้เครื่องหมายการค้า
  "FUJI" "ฟูจิ" มีคุณภาพ มาตรฐาน ความแข็งแรงทนทาน ก้าวล้ำนำหน้าด้วยเทคโนโลยี
  ที่ทันสมัยที่สุด เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย

- รับเป็นวิทยากรบรรยาย การตรวจสอบระบบลิฟต์ / บันไดเลื่อน
- รับตรวจสอบความปลอดภัยการใช้งานระบบลิฟต์ / บันไดเลื่อน
- รับออกแบบ โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม สำหรับอาคารทุกประเภท
- รับออกแบบ คำนวณงานระบบเครื่องกล - ระบบปรับอากาศ สำหรับอาคารทุกประเภท
- รับออกแบบ คำนวณงานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร - สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม - การประหยัดพลังงาน
  สำหรับอาคารทุกประเภท โดยทีมงาน สามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร ไฟฟ้าและเครื่องกล รวมถึง
  วุฒิวิศวกรโยธา ที่มีประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญการออกแบบคำนวณ

- รับให้คำปรึกษา ควบคุมงาน บริหารการจัดการ โครงการ สำหรับอาคารทุกประเภท
  โดยสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร ประจำบริษัท

คำเตือน! WARNING!

หากพบว่ามีบุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือบุคคลใดที่ไม่ได้กล่าวอ้างถึง ได้ทำการละเมิด หรือแอบอ้าง หรือคัดลอก เลียนแบบ เพื่อให้เกิดการสับสน
ภายใต้สินค้า
(ลิฟต์ บันใดเลื่อน ทางเลื่อน รอก เครื่องคว้าน) ยี่ห้อ FUJI สินค้าจำพวกที่ 7
ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไว้แล้วนั้น
ทางบริษัทจะดำเนินคดีทางกฎหมายและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย ติดตั้ง ให้บริการบำรุงรักษา ลิฟต์ บันไดเลื่อน
ทางลาดเลื่อนอัตโนมัติ พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน
ยี่ห้อ FUJI Lift “ฟูจิ ลิฟต์” FUJI Escalator "ฟูจิ บันไดเลื่อน"
อย่างถูกต้องตามกฏหมาย “แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย”
ห้าม! คัดลอก เลียนแบบ จัดทำสำเนา สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
|  Home  |  About us  |  Products  | Spare parts  | Maintenance  |  Project Ref.  |  Annouce  |  Articles  |  Link  |  Jobs  |  Contact us  |   LAST UPDATED: 29/12/2560    
COPYRIGHT BY LUCKY INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD. MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200