|   Home   |   About us   |   Products   |   Spare parts   |   Maintenance   |   Project Ref.   |   Annouce   |   Articles   |   Link   |   Jobs   |   Contact us   |
Service & Maintenance
Modernization
Safety Specification
Helping Instruction
    Maintenance  
 
  Helping Instruction
 
วิธีดำเนินการช่วยผู้โดยสารออกจากลิฟต์
1.
เมื่อได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากผู้โดยสารที่ติดอยู่ภายในลิฟต์
2.
ติดต่อกับผู้โดยสารที่ติดอยู่ภายในลิฟต์ว่ารับทราบแล้ว และกำลังดำเนินการช่วยเหลืออยู่
3.
นำกุญแจสำหรับเปิดประตูลิฟต์หน้าชั้นที่บริษัทฯจัดไว้ให้ เปิดประตูลิฟต์หน้าชั้นดูว่า ลิฟต์ค้างอยู่ระหว่างชั้นไหน (ปิดประตูหน้าชั้นในกรณีที่ลิฟต์ไม่ได้ค้างอยู่ในชั้นที่เปิด)
4.
เมื่อทราบระยะชั้นที่ลิฟต์ควรขึ้นไปบนห้องเครื่องลิฟต์พร้อมปิดสวิทซ์เมนไปลิฟต์ตัวที่ค้าง
5.
หากลิฟต์ค้างเสมอชั้น การเปิดประตูหน้าชั้นจะทำได้ไม่สะดวกควรหมุนลิฟต์ให้สูงหรือต่ำประมาณ 1 ฟุต โดยดูได้จากสลิงดึงตัวลิฟต์บนห้องเครื่องจะมีสีทาเป็นแนวนอน หากระดับพื้นตัวลิฟต์กับระดับหน้าชั้นตรงกันแนวสีที่ทาบนสลิงจะอยู่ระดับเดียวกันกับส่วนบนของเหล็กไอบีมที่แท่นเครื่อง หากสีที่ทาบนสลิงสูงหรือต่ำกว่าส่วนบนเหล็กไอบีมแท่นเครื่องลิฟต์เลยไปเท่าไรก็เท่ากับความสูงหรือต่ำของพื้นตัวลิฟต์กับพื้นหน้าชั้น
6.
วิธีหมุนลิฟต์ นำที่ง้างเบรคที่แขวนไว้ที่ผนังห้องเครื่องมาใส่คร่อมกับคอยล์เบรคที่จุดกึ่งกลาง(คอยล์เบรคอยู่ระหว่างเครื่องกับมอเตอร์)แล้วค่อยๆดึงด้ามที่ง้างเบรคเข้าหาตัวดูว่าพูลเล่ย์ของลิฟต์หมุนหรือไม่ ถ้าพูลเล่ย์ไม่หมุนให้เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งไปหมุนที่วินด้านด้านท้ายมอเตอร์ไปทิศทางที่เบากว่า (ต้องค่อยๆหมุนให้ลิฟต์เคลื่อน หากเริ่มจะเร็วต้องปล่อยคืนด้ามที่ง้างเบรค) ไปจนถึงระยะที่ต้องการ ยกที่ง้างเบรคออกนำไปแขวนที่เดิม
7.
นำกุญแจสำหรับเปิดประตูหน้าชั้นเปิดประตูนอกและดันประตูในไปทิศทางเปิด
8.
เมื่อช่วยผู้โดยสารออกจากลิฟต์แล้ว ดึงบานประตูในปิดให้สนิทแล้วปิดประตูนอกให้สนิท
9.
แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องลิฟต์ เพื่อแจ้งให้บริษัทฯทำการแก้ไข
 
ข้อควรระมัดระวัง
1.
เจ้าหน้าที่ที่ทำการช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉินต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ได้รับการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตจำหน่ายเท่านั้น
2.
ต้องปิดสวิทซ์เมนไฟลิฟต์ก่อนช่วยผู้โดยสารออกจากลิฟต์
3.
ก่อนหมุนลิฟต์ต้องแจ้งให้ผู้โดยสารที่อยู่ภายในลิฟต์ทราบ และต้องปิดประตูทุกบานให้สนิท
4.
หมุนลิฟต์ต้องให้ลิฟต์เคลื่อนช้าๆ อย่าให้ลิฟต์เคลื่อนเร็ว
5.
ในกรณีลิฟต์ขัดข้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทผู้ผลิตจำหน่ายเท่านั้น เพื่อดำเนินการแก้ไข

คำเตือน! WARNING!

หากพบว่ามีบุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือบุคคลใดที่ไม่ได้กล่าวอ้างถึง ได้ทำการละเมิด หรือแอบอ้าง หรือคัดลอก เลียนแบบ เพื่อให้เกิดการสับสน
ภายใต้สินค้า
(ลิฟต์ บันใดเลื่อน ทางเลื่อน รอก เครื่องคว้าน) ยี่ห้อ FUJI สินค้าจำพวกที่ 7
ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไว้แล้วนั้น
ทางบริษัทจะดำเนินคดีทางกฎหมายและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย ติดตั้ง ให้บริการบำรุงรักษา ลิฟต์ บันไดเลื่อน
ทางลาดเลื่อนอัตโนมัติ พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน
ยี่ห้อ FUJI Lift “ฟูจิ ลิฟต์” FUJI Escalator "ฟูจิ บันไดเลื่อน"
อย่างถูกต้องตามกฏหมาย “แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย”
ห้าม! คัดลอก เลียนแบบ จัดทำสำเนา สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
|  Home  |  About us  |  Products  | Spare parts  | Maintenance  |  Project Ref.  |  Annouce  |  Articles  |  Link  |  Jobs  |  Contact us  |   LAST UPDATED: 29/12/2560    
COPYRIGHT BY LUCKY INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD. MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200