|   Home   |   About us   |   Products   |   Spare parts   |   Maintenance   |   Project Ref.   |   Annouce   |   Articles   |   Link   |   Jobs   |   Contact us   |
    Jobs  
 
ประกาศรับสมัครงาน
       บริษัท ลัคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัท นำเข้า จำหน่าย ออกแบบ คำนวณทางด้านวิศกรรมเครื่องกล นำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง
ให้บริการหลังการขาย บำรุงรักษา ตลอดจนซ่อมแซม และปรับปรุงพัฒนาระบบ
ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อนอัตโนมัติ ยี่ห้อ "FUJI" อย่างถูกต้องตามกฎหมายฯ
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
       มีความประสงค์ รับสมัครพนักงาน รายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ .-
     ธุรการ1   ตำแหน่ง
     พนักงานขาย1   ตำแหน่ง
     พนักงานการตลาด1   ตำแหน่ง
     วิศวกรไฟฟ้ากำลัง1   ตำแหน่ง
     วิศวกรแครื่องกล1   ตำแหน่ง
     1. เพศหญิง - ชาย อายุ 20 - 35 ปี บุคคลิกภาพดี
     2. วิศวกรไฟฟ้ากำลัง หรือ เครื่องกล หรือ บริหารการตลาด การขาย
     3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Ms.word, Excel ได้เป็นอย่างดี
     4. มีอุดมการณ์ มีเป้าหมาย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
     5. มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน ชอบทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
     6. มีความมั่นใจในตัวเอง ความอดทน สามารถติดต่อประสานงาน
         ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
     7. มีรถส่วนตัว หรือ สามารถขับรถยนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     8. ปฎิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเลี้ยงรับรองลูกค้า
     9. ในบางครั้งสามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้
     10. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือผ่านงานมาก่อน
ปฎิบัติงาน: วันจันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และตามราชการกำหนด)
สถานที่
ปฎิบัติงาน
: ถนนศรีนครินทร์ - สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 39)
วิธีการ
รับสมัคร
: ส่งประวัติ สมัครทาง E-mail : [email protected]
ติดต่อ: คุณศรีสุดา โพธิ์พันธ์ 02-320-4335-7 เวลา 8.30 -16.00 น.
       

คำเตือน! WARNING!

หากพบว่ามีบุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือบุคคลใดที่ไม่ได้กล่าวอ้างถึง ได้ทำการละเมิด หรือแอบอ้าง หรือคัดลอก เลียนแบบ เพื่อให้เกิดการสับสน
ภายใต้สินค้า
(ลิฟต์ บันใดเลื่อน ทางเลื่อน รอก เครื่องคว้าน) ยี่ห้อ FUJI สินค้าจำพวกที่ 7
ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไว้แล้วนั้น
ทางบริษัทจะดำเนินคดีทางกฎหมายและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย ติดตั้ง ให้บริการบำรุงรักษา ลิฟต์ บันไดเลื่อน
ทางลาดเลื่อนอัตโนมัติ พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน
ยี่ห้อ FUJI Lift “ฟูจิ ลิฟต์” FUJI Escalator "ฟูจิ บันไดเลื่อน"
อย่างถูกต้องตามกฏหมาย “แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย”
ห้าม! คัดลอก เลียนแบบ จัดทำสำเนา สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
|  Home  |  About us  |  Products  | Spare parts  | Maintenance  |  Project Ref.  |  Annouce  |  Articles  |  Link  |  Jobs  |  Contact us  |   LAST UPDATED: 29/12/2560    
COPYRIGHT BY LUCKY INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD. MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200