|   Home   |   About us   |   Products   |   Spare parts   |   Maintenance   |   Project Ref.   |   Annouce   |   Articles   |   Link   |   Jobs   |   Contact us   |
วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
กรมการขนส่งทางบก
ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวงเชียงราย จ.เชียงราย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดชลบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดลพบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดอุทัยธานี
มูลนิธิชัยพัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
    Projects Reference  
ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวงเชียงราย จ.เชียงราย
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 404 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ยี่ห้อ FUJI VVVF ESCALATOR
ระบบ VVVF MICROPROCESSOR INVERTER DRIVE CONTROL
รุ่น KLF "Lingshow" Escalator
แบบ Indoor Type
ชนิด Helical Gear Traction Machine Energy Saving
ลูกศรแสดงทิศทางขึ้น-ลง Running Direction Indication
ความกว้างของขอบขั้นบันไดเลื่อน 1000 มม.
ความสูงจากพื้นถึงพื้น 5100 มม.
ความเร็ว 0.5 เมตรต่อวินาที
ทำมุมเอียง 30 องศา
สามารถรับผู้โดยสาร 9000 คนต่อชั่วโมง
ด้านข้าง ซ้าย-ขวา มีราวมือจับ 2 ด้าน พร้อมกระจกใสนิรภัย
ออกแบบและติดตั้ง ตามมาตรฐานระบบบันไดเลื่อน BS EN 115
มาตรฐาน ติดตั้งบันไดเลื่อนและอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนได้มาตรฐานบันไดเลื่อน ใช้รางนำร่องขั้นบันไดเลื่อน แบบเหล็กตันขนาดใหญ่แข็งแกร่ง
คำเตือน! WARNING!

หากพบว่ามีบุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือบุคคลใดที่ไม่ได้กล่าวอ้างถึง ได้ทำการละเมิด หรือแอบอ้าง หรือคัดลอก เลียนแบบ เพื่อให้เกิดการสับสน
ภายใต้สินค้า
(ลิฟต์ บันใดเลื่อน ทางเลื่อน รอก เครื่องคว้าน) ยี่ห้อ FUJI สินค้าจำพวกที่ 7
ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไว้แล้วนั้น
ทางบริษัทจะดำเนินคดีทางกฎหมายและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย ติดตั้ง ให้บริการบำรุงรักษา ลิฟต์ บันไดเลื่อน
ทางลาดเลื่อนอัตโนมัติ พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน
ยี่ห้อ FUJI Lift “ฟูจิ ลิฟต์” FUJI Escalator "ฟูจิ บันไดเลื่อน"
อย่างถูกต้องตามกฏหมาย “แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย”
ห้าม! คัดลอก เลียนแบบ จัดทำสำเนา สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
|  Home  |  About us  |  Products  | Spare parts  | Maintenance  |  Project Ref.  |  Annouce  |  Articles  |  Link  |  Jobs  |  Contact us  |   LAST UPDATED: 29/12/2560    
COPYRIGHT BY LUCKY INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD. MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200